Aurrekontuak

SARRERAK

Aurrekontuen Sarrera diagrama

Deskribapena 2013ko Zenbatekoa (€) 2014ko Zenbatekoa (€)
1 Zuzeneko zergak 2.048.500,00  2.005.600,00
2 Zeharkako zergak 364.800,00  324.000,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak 766.768,00  797.850,00
4 Transferentzia arruntak 2.852.550,00  2.832.890,00
5 Ondare- eta herri sarrerak 386.837,00  484.739,00
6 Inbertsio errealen besterentzea 0,00  4.350,00
7 Transferentziak eta bestelako sarrerak 391.705,00  341.488,00
8 Aktibo finantzarioak 0,00  0,00
9 Pasibo finantzarioak  0,00  0,00
GUZTIRA 6.811.160,00  6.790.917,00

GASTUAK

Aurrekontuen irteera diagrama

Deskribapena 2013ko Zenbatekoa (€) 2014ko Zenbatekoa (€)
1 Pertsonal gastuak 2.280.950,00 2.432.365,00
2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan 2.434.600,00  2.297.250,00
3 Finantza gastuak 147.000,00  108.000,00
4 Transferentzia arruntak 702.140,00  745.255,00
6 Inbertsio errealak 596.270,00 550.317,00
7 Kapital-transferentziak  54.100,00  61.630,00
9 Finantza-pasiboak 596.100,00 596.100,00
GUZTIRA 6.811.160,00 6.790.917,00

Volver arriba