Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


Diru-laguntzak

BAZTANGO  ELKARTEEK 2019. URTEAN EGINEN DITUZTEN KULTUR JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK

2019ko Kultur elkarteen diru laguntzen deialdia

eranskin I eskabidea

eranskin II oroidazkia

eranskin III adierazpen arduratsua

eranskina IV Baztango elkarteen arteko akordioa

BAZTANGO GURASO ELKARTEEK 2019. URTEAN EGINEN DITUZTEN KULTUR JARDUERETAKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUZTEN OINARRIAK.

2019ko Baztango guraso elkarteen dirulaguntzen deialdia

I eranskina

II eranskina

II eranskina

IV eranskina