• 1. Berdintasun Zerbitzua // Servicio de Igualdad

  Baztango Udaleko  Berdintasun Zerbitzua toki entitate honen berdintasunaren gaineko politiken diseinuaz, plangintza egiteaz, kudeatzeaz eta ebaluazio egiteaz arduratzen da// El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Baztan diseña, planifica, gestiona y evalúa las políticas publicas municipales de Igualdad del valle. Bertzalde, aukera berdintasunaren gaian jendartea sentiberatzen du, informazioa ematen du eta aholkularitza lanak egiten ditu,
  leer más

 • 2. Helburuak // Objetivos

  1. Genero ikuspegia Udal-politiken arlo guztietan txertatzea // Integrar en todas las áreas de las Políticas municipales la perspectiva de género. 2. Baztango emakumeen eta gizonen arteko benetako aukera berdintasuna bultzatzea // Impulsal la igualdad real y efectiva entre Mujeres y Hombres de Baztan

 • 3. Sentsibilizazio Kanpainak // Campañas de sensibilización

  Martxoak 8: Emakumeen Nazioarteko Eguna//8 de Marzo: Día Internacional de las Mujeres Kartelak// Carteles 8 marzo 2013/Martxoak 8 (2,9 MB) 8 marzo 2014/Martxoak 8 (1,47 MB) 8 marzo 2015 Martxoak 8 (464 kB) Esku orriak // Dípticos 8 marzo 2013/Martxoak 8 (2,89 MB) 8 marzo 2014/Martxoak 8 (285 KB) Díptico diagnostico 2014/Eskuorria diagnosia (1 MB)
  leer más

 • 4. Jarduerak // Actividades

  Azken ordukoak// Última hora: NOLA HITZ EGIN JENDEAURREAN: emakumeentzako ikastaroa, euskaraz eta doan. CÓMO HABLAR EN PÚBLICO: curso para mujeres, en euskera y gratuito NOIZ: maiatzak 9, 16, 23, 30 eta ekainak 6 LARUNBATAK  CUÁNDO: 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio SÁBADOS IZENA AURRETIKAN EMAN (apirilak 30 azken eguna) INSCRIPCIÓN (último
  leer más

 • 5. Marko Juridikoa // Marco Jurídico

  Estatu mailako legeria// Normativa a nivel estatal: Martxoaren 22ko 3-2007 Lege Organikoa Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako_Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (427 Kb) Abenduaren 28ko 1-2004 Lege Organikoa Genero-Indarkeriaren aurka oso-osoko babesa_Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
  leer más

 • 6. Esteka interesgarriak // Enlaces de interés

  Berdintasun Erakundeak // Organismos de Igualdad: Nafarroako Familia eta Berdintasunerako Institutua Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad Emakumearen Erakundea eta Aukera Berdintasunekoa Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades EUDEL-Berdintasuna Eudel Asociación de Municipios Vascos-Igualdad Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer Lengoaia eta irudiak // Lenguaje
  leer más

 • 7. Harremana // Contacto

  Berdintasun zerbitzua // Servicio de Igualdad Ordutegia // Horario: 7:40-15:00 Helbidea // Dirección: Plaza de los Fueros 1, 1º piso c.p:31700 Elizondo (NAFARROA) Telefonoa // Teléfono: 948 58 00 06 E-posta // Email: berdintasuna@baztan.eus