Baztango Udala / Ayuntamiento de Baztan


3.2.1

guardasola_web

  AUTONOMIA PERTSONALA

  AUTONOMIA PERSONAL

GURASO ESKOLA SAIOAK 2013/2014

2013/2014 >>

GURASO ESKOLA SAIOAK 2015

Atxikimendua >>

Elikadura osasuntsua >>

Dolua nola landu haurrekin >>

“Guraso izatea zer da?” tailerra >>

ESKOLA ETA INSTITUTUETAN SAIOAK 2015

Tegnologia berrien inguruko saioak

Sexu heziketa

Haurren dolua (Urdazubi eta Zugarramurdi)

HEGOAK: kontsumo arduratsua (Lekarozko Institua)

SESIONES DE GURASO ESKOLA 2013/2014

2013/2014 >>

SESIONES DE GURASO ESKOLA 2015

Apego >>

Alimentación saludable >>

Cómo tratar en duelo en la infancia >>

Taller “¿Qué es ser madre/padre?” >>

SESIONES EN ESCUELAS E INSTITUTOS 2015

Sesiones sobre nuevas tegnologías

Educación sexual

Duelo en la infancia (Urdazubi y Zugarramurdi)

HEGOAK: consumo responsable (Instituto de Lekaroz)