Aurrekontuak

SARRERAK

Aurrekontuen Sarrera diagrama

Deskribapena2013ko Zenbatekoa (€)2014ko Zenbatekoa (€)
1 Zuzeneko zergak2.048.500,00 2.005.600,00
2 Zeharkako zergak364.800,00 324.000,00
3 Tasak eta bestelako sarrerak766.768,00 797.850,00
4 Transferentzia arruntak2.852.550,00 2.832.890,00
5 Ondare- eta herri sarrerak386.837,00 484.739,00
6 Inbertsio errealen besterentzea0,00 4.350,00
7 Transferentziak eta bestelako sarrerak391.705,00 341.488,00
8 Aktibo finantzarioak0,00 0,00
9 Pasibo finantzarioak 0,00 0,00
GUZTIRA6.811.160,00 6.790.917,00

GASTUAK

Aurrekontuen irteera diagrama

Deskribapena2013ko Zenbatekoa (€)2014ko Zenbatekoa (€)
1 Pertsonal gastuak2.280.950,002.432.365,00
2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan2.434.600,00 2.297.250,00
3 Finantza gastuak147.000,00 108.000,00
4 Transferentzia arruntak702.140,00 745.255,00
6 Inbertsio errealak596.270,00550.317,00
7 Kapital-transferentziak 54.100,00 61.630,00
9 Finantza-pasiboak596.100,00596.100,00
GUZTIRA6.811.160,00 6.790.917,00

Volver arriba