Desearía saber el coste de construcción del nuevo edificio municipal existente en la plaza de los Fueros de Elizondo. Asimismo, desearía saber el motivo por el que no se han repuesto ni reponen los árboles (magnolios) que fueron plantados en la citada plaza al finalizar las obras y han desaparecido en su totalidad, y también dónde se encuentran varios de los bancos que existían en el mencionado lugar y han desaparecido. L.M.S.A. (29/04/2014)

Erantzunak Alkate

Egun on,

 Elizondoko plaza berria egiteaz eta eraikinaz eta egin duzun galderari erantzunez, honako hauek dira datuak: plaza berria eta eraikina egitearen kostu osoa 1.422.572,13 euro izan dira. Kopuru oso horretatik 597.622,04 euro Estatuko diru-laguntzetatik hartu ziren, 210.284,21 euro “Bertze gastuak, plazako obren ordainsariak, ZP lanak, hiri-altzariak, etab.” kontzeptuan ordaindu ziren eta 614.665,88 euro “Elizondoko plazako eraikinaren lanak eta obra zuzendaritzaren ordainsariak” kontzeptupean. Guztira Udal honen dirutatik 824.950,09 euro gastatu dira.

Gastu hori guztia egin bada ere, eraikina akitu gabe dago eta obra bukatzeko 180.000 euro behar dira. Hori ez ezik, honezkero akiturik dauden plazako lanek huts zenbait dituzte eta Udalak obraren arduradunei konponketak egiteko eskatu behar izan die.

Zuhaitzei dagokienez, hautsi ziren, berriz landatu ziren eta berriro ere hautsi dira. Hala bada, zuhaitz handiagoak landatuko dira prest ditugularik. Eserlekuak mugitu eta hortik lekutu izana Elizondoko herriaren eskaria izan zen. Kendu ziren eserlekuak Udalak ditu altxaturik.

 Zalantzak argitu dizkizudalakoan,

 adeitasunez,

Garbiñe (2014/05/14)

 

Buenos días,

 Atendiendo a su consulta sobre la construcción de la nueva plaza de Elizondo con el edificio los datos son los siguientes: El coste total de la construcción de la plaza nueva con el edificio ha sido de 1.422.572,13 euros. De esta cantidad total 597.622,04 euros fueron subvencionados con el fondo estatal, 210.284,21 euros se pagaron en concepto de “Otros gastos obras plaza-honorarios, obras ZP, mobiliario urbano, etc…” y 614.665,88 euros en concepto de “obra construcción edificio plaza de Elizondo y honorarios dirección de obra”. En total se han gastado 824.950,09 euros del dinero de este Ayuntamiento.

A pesar de todo este gasto el edificio está sin terminar y se necesita la cantidad de 180.000 euros para poder acabar la obra. No solo eso, sino que las obras de la plaza ya terminadas tienen deficiencias y el Ayuntamiento ha tenido que exigir a los responsables de la obra que las corrijan.

En cuanto a los árboles, se rompieron, se recolocaron y se han vuelto a romper por lo que se ha decidido plantar árboles de mayor grosor que se plantarán cuando estén disponibles. Los bancos de la plaza que se movieron y quitaron fue a petición del pueblo de Elizondo. Los que se quitaron están guardados.

 Espero que sus dudas hayan sido aclaradas,

 Un saludo,

Garbiñe (14/05/2014)

Volver arriba