Berdintasun Zerbitzua // Servicio de Igualdad

Baztango Udaleko Berdintasun Zerbitzua toki entitate honen berdintasunaren gaineko politiken diseinuaz, plangintza egiteaz, kudeatzeaz eta ebaluazio egiteaz arduratzen da // El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Baztan diseña, planifica, gestiona y evalúa las políticas publicas municipales de Igualdad del valle.

Bertzalde, aukera berdintasunaren gaian jendartea sentiberatzen du, informazioa ematen du eta aholkularitza lanak egiten ditu, bai udal mailan (Udaleko langileendako) bai udalerri mailan (herritarrendako, elkarteendako edota taldeendako) // También, sensibiliza, informa y asesora tanto a nivel interno (el propio personal municipal), como externo (ciudadanía, asociaciones y colectivos), en materia de igualdad de oportunidades.

Volver arriba