Jarduerak // Actividades

Azken ordukoak // Última hora:

 • ETXEKO ETA ZAINTZA LANGILEEN LAN-BALDINTZEN INGURUKO SOLASALDIA // COLOQUIO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS5 de febrero, sábado, de 16:00 a 18:30 horas, en Arizkunenea.

¿Qué es el régimen especial de las empleadas de hogar? ¿Cuáles son las condiciones laborales básicas de las empleadas de hogar? Hablaremos de las condiciones de las trabajadoras internas y externas y de las trabajadoras en situación irregular.

También se expondrán algunos casos concretos para analizar diferentes situaciones sobre los casos.

PONENTES: Arantxa Ordoñez Maria y Joseba Pagola Lima, LAB Sociocomunitario Navarra.

 

BERTZE EKINTZA BATZUK // OTRAS ACTIVIDADES

BERDINTASUN PLANAREN EBALUAKETA ETA ERRONKAK IDENTIFIKATZEKO PROZESUA // PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD E IDENTIFICACIÓN DE RETOS

 • Lurrarekin harremana duten emakumeekin* lantegia: azaroak 10, asteazkena, 17:00etan, Arizkunenean, batzar gelan (1go solairua) // Taller participativo con mujeres* relacionadas con la tierra: miércoles 10 de noviembre a las 17:00 horas en Arizkunenea, sala de reuniones (planta 1)

Lurrarekin harremana duten emakume anitzen ikuspegiak eta ahotsak biltzeko lan saioa (nekazaritza- abeltzaintza- sektorekoak, lurra lantzea gustoko dutenak, baserri inguruan bizi direnak, etab.) // Sesión de trabajo para recoger las visiones y voces de mujeres* relacionadas de diferentes formas con la tierra (sector agropecuario, cultivo, mujeres* viviendo en baserris, etc.)

 • Mugimendu feministarekin eta herritarrekin kontraste lantegia: abenduan. Sare sozialen bidez zehaztuko da. // Taller de contraste con el movimiento feminista y la ciudadanía: en diciembre. Se informará a través de las redes sociales.

Ordura arte plazaratu diren erronka nagusiak aurkeztu eta aztertuko dira, ondorio hauen kontrastea egiteko eta emaitzak baloratzeko. // Se presentarán y analizarán los principales retos planteados hasta el momento para su contraste y para realizar la valoración de los resultados.

 • “Trans egoera. Zorroztu dezagun begirada” mahai ingurua: azaroak 4, ortzeguna, Arizkunenea Kultur Etxeko sabaian, 18:00etan. // Mesa redonda “Trans egoera. Zorroztu dezagun begirada”: 4 de noviembre, jueves. Desván de la Casa de Cultura Arizkunenea, 18:00h.

Aitzole Araneta, Brayan Altimasberes eta Mireia Delgado hizlariak Aintzane Ariztegiren moderazioarekin, trans pertsonen egungo egoera aztertuko dugu, ikuspuntu eta errealitate desberdinetatik, gure begirada zorrozteko. // Les ponentes Aitzole Araneta, Brayan Altimasberes y Mireia Delgado con la moderación de Aintzane Ariztegi analizarán la situación actual de las personas trans para, desde diferentes puntos de vista y realidades, agudizar nuestra mirada.

 • Elkarretaratzea EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNEAN: azaroak 25, ortzeguna, Elizondoko Plazan, 12:00etan // Concentración POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES: 25 de noviembre, jueves, en la Plaza de Elizondo, 12:00h

Indarkeria matxisten aurkako elkarraraztea. Kaleetan jarraituko dugu, indarkeria matxistekin amaitzeko jendarte osoaren konpromisoa eskatzen. Hurbildu zaitez eta erakutsi zure konpromisoa! //  Concentración contra las violencias machistas. Seguiremos en las calles reclamando el compromiso de toda la sociedad para acabar con las violencias machistas. ¡Acércate y muestra tu compromiso!

Emakumeentzako ahalduntze eskola // Escuela de empoderamiento para mujeres

 • Ikastaroak: autodefentsa, jende aintzinean solasteko teknikak…// Cursos: autodefensa, técnicas para hablar en público…

Berdintasunaren alde egiteko trebakuntza saioak // Formación en igualdad:

 • Udal langileentzako, herritarrentzako…// Para personal municipal, público en general…

Maskulinitate eredu berriak // Nuevos modelos de masculinidad:

 • Erakusketak, solasaldiak…// Exposiciones, charlas…

Hezkidetza // Coeducación :

 • Ikastetxeekin elkarlanean, liburutegiarekin elkarlanean, gurasoentzako solasaldiak, liburu eta ipuinen gida ez sexista… // En colaboración con los centros educativos, con la biblioteca, charlas para madres y padres, guía de libros y cuentos no sexistas…

Genero Indarkeriaren aurkako 2020-2021 Estatu Itunaren diru-laguntzen bidez, indarkeria sexista prebenitu eta emakumeei atentzioa emateko eta indarkeriatik bizirik atera diren emakumeak erabat errekuperatzeko burututako ekintzak // Acciones de prevención y atención a la violencia sexista y recuperación integral de las mujeres supervivientes de la violencia a través de las subvenciones 2020-2021 del Pacto de Estado contra la violencia de género:

 • MUSIKOTERAPIA TAILERRA (Haizea Loiraren eskutik) // TALLER de MUSICOTERAPIA (de la mano de Haizea Loira)
 • AZAROAK 25 KANPAINA // CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE
 • GURE DOINUAK LANTEGIA Lekaroz Institutuan eta Lanbide Eskolan (Haizea Loiraren eskutik) // TALLER «GURE DOINUAK» en el Instituto Lekaroz y CIP Elizondo (de la mano de Haizea Loira)
 • AUTODEFENTSA FEMINISTA ETA MASKULINITATE TAILERRAK (EMAGIN Elkartearen eskutik) // TALLERES DE AUTODEFENSA FEMINISTA Y MASCULINIDAD (de la mano de EMAGIN Elkartea)

 

 

 

 

Volver arriba