1.1.

image001

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAREN HISTORIA / HISTORIA DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE

Baztanen 1987an sortu zen zerbitzua da. 1989an Urdazubi eta Zugarramurdiko herrietara zabaldu zen. 2012ko udazkenean osatu zen gizarte zerbitzuen legeak eskatzen duen gutxieneko lan taldea: /

El servicio se implantó en Baztan en 1987. En 1989 se amplió a Urdazubi y Zugarramurdi. En otoño de 2012 se completó el equipo técnico mínimo que exige la ley de servicios sociales.

o   2 gizarte langile, / 2 trabajadoras sociales,
o   gizarte hezitzailea, / 1 educadora social,
o   administrari laguntzailea, / 1 auxiliar administrativa,
o   enplegu babestuko monitorea, / 1 monitora de empleo social
o   etxez etxeko 4 langile. / 4 trabajadoras a domicilio.

Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdiko herritarrei zerbitzu osotua eskaintzeko oinarrizko lau programak daude: /

Se ofrece el servicio de los cuatro programas básicos para dar a los vecin@s de Baztan, Urdazubi y Zugarramurdi una atención completa:

o   harrera eta orientabide sozialeko programa / programa de acogida y orientación social
o   autonomia pertsonala sustatu eta menpekotasuna duten pertsonei laguntzeko programa / programa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
o   gizarteratze programa / programa de incorporación social
o   haur eta familientzako laguntza programa / programa de infancia y familia  
 

Volver arriba