1.4.

image001

LEGEDI OROKORRA / LEGISLACIÓN GENERAL

 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Gizarte zerbitzuei buruzkoa. / Ley Foral 5/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales. 

          o   http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2006/152/Anuncio-0/ >>

 69/2008 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, Gizarte Zerbiztu Orokorren Zorroa Onesten Duena. / Decreto Foral 69/2008, del 17 de junio, aprobación de la Cartera de Servicios Sociales.

          o   http://www.cfnavarra.es/prm/Cartera%20de%20servicios%20sociales/index-61496.html >>

 32/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, Gizarte Zerbitzuei buruzko foru legea oinarrizko gizarte zerbitzuen programa eta finantzaketa arloan garatzeko erregelamendua onesten duena. / Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de Programas y Financiación de los Servicios Sociales de Base.

          o   http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2013/112/Anuncio-0/ >>

Volver arriba