2.1.

guardasola_web

  HARRERA ETA ORIENTABIDE SOZIALEKO PROGRAMA

  PROGRAMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL

Banakakoaren/familiaren arreta:pertsonen behar sozialak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, behar horiei hasierako erantzuna eman eta oinarrizko gizarte zerbitzuko bertze programa batzuetara edo bertze gizarte zerbitzu espezializatuetara igortzeko.

Arreta komunitarioa: elkarteak eta herritar guztiak jendarteratzearen alde egiten duten bertzelako laguntza sozialerako bideak bultzatu eta sustatzea, eta populazio osoari edo/eta giza talde zehatzeei zuzendutako jarrera sozial positiboen alde egitea.

Astelehenetik ortziralera goizez bai hitzorduarekin bai hitzordu gabe jendearen eskaerak jasoko dituen gizarte langilea dago.

Ortzegunetan harrera Urdazubi eta Zugarramurdin egiten da.

Hitzordua hartzeko 948 58 00 06ra deitu beharra dago.

Bulegoa Baztango Udaleko beheko solairuan dago.

Atención individual/familiar: · Detectar las necesidades sociales de las personas teniendo en cuenta sus carencias, capacidades, potencialidades y prioridades para dar una primera respuesta a esas necesidades, derivar a otros programas del Servicio Social de Base o a otros servicios sociales especializados.

Atención comunitaria: Apoyar y fomentar el asociacionismo y otras formas de apoyo social que favorezcan la integración social de toda la ciudadanía y promocionar actitudes sociales positivas dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos.

Hay una trabajadora social que atenderá las solicitudes de la gente de lunes a viernes por la mañana con o sin cita. Los jueves se atiende en Urdazubi y Zugarramurdi.

Para pedir cita hay que llamar al 948 58 00 06.

La oficina está en el piso bajo del Ayuntamiento de Baztan.

Volver arriba