2.3.

guardasola_web

HAUR ETA FAMILIENDAKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA

Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzua, zeinaren xedea baita babesgabezi arin edo moderatuan dauden adingabeekin esku hartzea, familiarengandik bereizi gabe.
Programa honek bi lan ildo nagusi ditu: prebentzioa eta esku-hartzea.
Prebentzioa:
Guraso Eskolak (saioak gurasoei eta adin txikikoei zuzenduak)
Etxeko-lan Taldea (hizkuntza, arlo akademikoa eta bertzelako zailtasunak dituzten ikasleendako)
Esku-hartzea:
Babesgabeziaren susmagarri diren kasuak ikertzea.
Kasuaren plana koordinatu, garatu eta aldizka ebaluatzea.
Oinarrizko laguntzako bertze zerbitzu batzuekin koordinazioa bultzatzea (zonaldeko talde motorra eta sareko interbentzioak)
Zonaldean zerbitzua eskaintzen duten elkarteak
o    Saharaztan
o    Segunda Familia
Servicio de intervención de entorno abierto, cuyo objeto es intervenir con menores en situación de desprotección leve o moderada, sin separación familiar.
Este programa tiene dos niveles principales: prevención e intervención.
Prevención:
Escuela de familias (sesiones dirigidas a progenitores y menores)
Grupo de Etxeko-lanak (para alumn@s con dificultades con el idioma, el ámbito académico u otras)
Intervención:
Investigar casos sospechosos de desprotección.
Coordinar, desarrollar y a veces evaluar el plan del caso.
Fomentar la colaboración con otros servicios básicos de ayuda (grupo motor e intervención de la red zonal).
Entidades que prestan servicios en la zona
o    Saharaztan
o    Segunda Familia

Volver arriba