2.4.

guardasola_web

⚈   GIZARTERATZE PROGRAMA

⚈   PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL

Ingurune irekian esku hartzeko zerbitzua, zeinaren xedea batia jendarteratu eta laneratzeko arazoak dituzten pertsonen lan aukerak hobetzea, enplegu normalizatu edo babestua lortzen laguntzeko, banakako ibilbideak eta akonpainamendu soziala eginez.
Badira zenbait egoera une jakin batean herritar edozein ukitu dezaketenak (langabezi luzea, gaixotasun mentala, ezkontideen banantzeak eragindako larritasun ekonomikoa, etab.). Egoera horien aitzinean ezinbertzekoa da berehalako laguntza ematea, egoera hori kroniko bilakatu ez dadin eta ukitutako pertsona denbora luzean bazterturik egon ez dadin.Zonaldean zerbitzua eskaintzen duten elkarteak
      o   Bidelagun
Gizarteratze Errentaren legedia

      36/2013 FORU LEGEA, azaroaren 26koa, Gizarteratze-errenta arautzen duen urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Legea aldatzen duena.

          o  https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2013/233/Anuncio-3/


Servicio de intervención en medio abierto que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de personas con dificultad de incorporación sociolaboral, fomentando el acceso al empleo normalizado o protegido mediante la realización de itinerarios individualizados y acompañamiento social.

Existen situaciones de especial vulnerabilidad (un paro prolongado, una enfermedad mental, un periodo de precariedad económica tras una separación matrimonial, etc.) que pueden afectar de modo puntual a cualquier miembro de la comunidad. Ante estas situaciones se suele precisar de un apoyo inmediato que evite la cronificación y la exclusión prolongada de la persona afectada.

Entidades que prestan servicios en la zona

      o   Bidelagun

      Legislación

LEY FORAL 36/2013, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.

     o   https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/233/Anuncio-3/

Volver arriba