Hirigintza-garapeneko plan berezi erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateetan.

Taula_ac

2021eko ABENDUaren 23ko OHIKO OSOKO BILKURA

3.- HIRIGINTZA-GARAPENEKO PLAN BEREZIA ERRATZUKO UE-2 ETA UE-3 UNITATEETAN, BAZTANGO UDALAK SUSTATUTAKOA. HASIERAKO ONESPENA.

Ikusirik, Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen garapenerako Plan Berezia, Baztango Udalak sustatutakoa, eta ikusirik Gotzon Olarte Gorosabel eta Ainara Iparraguirre Comunion arkitektoen 2021/12/18ko dokumentua zeinean erraten baita hura egokitua dagoela Nafarroako Foru Komunitateko hirigintza-legerian aurreikusita dauden xede eta eginkizunetara, eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua kontutan harturik, Udalbatzak honakoa onetsi du aldeko 7 botorekin eta 3 abstentziorekin:

1.- Hasiera batez onestea Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen garapenerako Plan Berezia, Baztango Udalak sustatutakoa, kontutan harturik, Gotzon Olarte Gorosabel eta Ainara Iparraguirre Comunion arkitektoen 2021/12/18ko dokumentua.

2.- Hilabetez jendaurrean jartzea aipatu Plan Bereziaren proiektua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako egunkarietan eta udal honen egoitza elektronikoan hasierako onespenaren iragarkia argitaratzen denetik hilabeteko epean. Jendaurrean egon bitartean edonork aztertzen ahalko du Plan Berezia, baita bidezko diren alegazioak aurkeztu ere.

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/14/15

 

Volver arriba