Hirigintza-garapeneko plan berezia Arizkungo 56. poligonoko 53. lurzatian

Taula_ac

2021eko ABENDUaren 23ko OHIKO OSOKO BILKURA

 

2021eko ABENDUaren 23ko OHIKO OSOKO BILKURA

2.- HIRIGINTZA-GARAPENEKO PLAN BEREZIA ARIZKUNGO 56. POLIGONOKO 53 LUR-ZATIAN, PATXI MENTA NEMOURSEK SUSTATUTAKOA. HASIERAKO ONESPENA.

Ikusirik, Plan Bereziaren proiektua Arizkungo 56. poligonoko 53 lur-zatian, PATXI MENTA NEMOURSek sustatutakoa, eta ikusirik Baztango Udaleko arkitekto aholkulariaren 2021/12/13ko txostena (2112i009 erreferentzia), zeinean erraten baita hura egokitua dagoela Nafarroako Foru Komunitateko hirigintza-legerian aurreikusita dauden xede eta eginkizunetara, eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen Testu Bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua kontutan harturik, Udalbatzak honakoa onetsi du aho batez:

1.- Hasiera batez onestea Arizkungo 56. poligonoko 53. lur-zatiaren hirigintza garapenerako Plan Bereziaren proiektua PATXI MENTA NEMOURSek sustatutakoa. Baztango Udaleko arkitekto aholkulariaren 2021/12/13ko txostenaren arabera (2112i009 erreferentzia).

2.- Hilabetez jendaurrean jartzea aipatu Hiri Jarduketarako Plan Bereziaren proiektua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako egunkarietan eta udal honen egoitza elektronikoan hasierako onespenaren iragarkia argitaratzen denetik hilabeteko epean. Jendaurrean egon bitartean edonork aztertzen ahalko du Plan Berezia, baita bidezko diren alegazioak aurkeztu ere.

 

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/14/14

Volver arriba