Obra eta jardueretan erantzukizunpeko adierazpenaren eta aurretiazko komunikazioaren prozedurak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

Taula_ac

Volver arriba