Lurralde-antolamendu, hirigintza, ingurumen eta etxebizitzari buruzko informazioa

Legeak xedatutakoaren arabera, udaleko lurralde-antolamendu eta hirigintza-planeamendurako tresnak argitara eman beharko dira eta informazio hau eman beharko da:

Udalerri bakoitzaren egitura orokorra

Lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa (lurzoruaren erabilerak eta xedeak).

Lurzorurako aurreikusitako antolamendua, beharrezko xehetasun-mailarekin (Hiri Antolamenduko Plan Orokorra ), mapak eta plano xeheak. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketak eta onetsitako plan partzialak.)

Udalerri bakoitzean planteatutako azpiegiturak

 • Lan publikoen proiektuak, pleguak eta lizitazio-irizpideak. (Hirigintza, lan publikoak eta ingurumena / Lan publikoen iragarpenak eta lizitazioak).
 • Lan-proiektuen aldaketak, berritzeak eta osagarriak. (Hirigintza, lan publikoak eta ingurumena / Lan publikoen iragarpenak eta lizitazioak).
 • Lan publikoen lizitaziora aurkeztu diren enpresen zerrenda.
 • Lan publikoak egin dituzten enpresen izena.
 • Ingurumenari buruzko udal-politika eta programa, txostenak eta jarraipena.
 • Udalerriaren ingurumen-egoera.
 • Ingurumen- eta paisaia-eraginari buruzko azterlanak eta ingurumen-elementuei buruzko arriskuaren ebaluazioak.
 • Exekutatzen ari diren lanei buruzko informazioa: xedea, udaleko arduraduna, kontratista, zenbatekoa, exekuzio-aldia.
 • Egindako, onetsitako eta exekutatu gabeko azpiegitura-lanei buruzko seihileko informazioa.
 • Inbertsioa azpiegituretan biztanleko.
 • Hirigintzako diru-sarreren proportzioa: Hirigintzatik etorritako diru-sarrerak/Diru-sarrerak guztira.
 • Udaleko hirigintza-hitzarmenak, exekutatzen ari diren hirigintza-jarduketak.

Hirigintza arloko araudia (Hirigintza-kudeaketaren arloko indarreko araudia).

Volver arriba