Solicito certificación Alcaldía, avalada por informe de la Intervención Municipal, sobre el coste del nuevo edificio de la plaza de los Fueros de Elizondo que se encuentra sin inaugurar. Ofreciendo pagar el importe de la certificación que sea procedente de acuerdo con la tasas municipales vigentes. L.M.S.A. (2014/03/24) (ESKAERA JATORRIZKO HIZKUNTZAN)

Erantzunak Alkate

Egun on,

 Zure eskabideari dagokionez, honako hau argitu nahi dizut: “Alkateak erantzuten du” atala alkateari galderak eta iradokizunak helarazteko da baina ez du erregistro elektronikoaren funtziorik. Hau da, ziurtagirien eskaerak erregistro bidez egin beharko dira, posta elektronikoa erabiliz edo Udaletxeko bulegoetara etorriz, goizeko 9:00etatik arratsaldeko 14:00etara.

 Alkateak ez du ziurtagiririk ematen, idazkariak egiten du. Beraz, erregistro bidez eginen duzun eskabidea hara zuzendurik egin beharrekoa da. Dena dela, zalantzak argitu dizkizudala eta egitekoa duzun eskaera epez eta dagokion moduan egin ahal izanen duzula espero dut.

 Adeitasunez,

 Garbiñe (2014/04/01)

Volver arriba