2.2.

 guardasola_web

  AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATU ETA MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONEI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Programa honen bitartez adinekoen eta/edo menpekotasun egoeran dauden beharrei erantzuna eman nahi zaie, prebentzio edo laguntza jardueren bitartez. Bi helburu nagusi ditu: Batetik, menpekotasun egoerak prebenitzea eta beren kabuz bizitzeko zailtasunak dituzten pertsonak edo horrelako egoeran egoteko arriskuan daudenak atenditzea, eta bertzetik, erabiltzaileen bizi-kalitea eta autonomia pertsonala hobetzea, laguntza-, prebentzio-, hezkuntza- eta erreabilitazio-arloetatik, pertsonaren beharren arabera betiere.

Etxez-etxeko zerbitzua >>

Ezintasun txartelen tramitazioa >>

Zonaldean zerbitzua eskaintzen duten elkarteak:

o     Xauli

o     Afina

o     Anasaps-Dizdira

o     Anfas

o     Acodifna

Legedia

39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala Sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

 o   https://sites.google.com/site/euskallegezalea/392006legea,autonomiapertsonalasustatzea >>

Volver arriba